SFÖ-minikonferens i Lund 2015

I lördags anordnade Sveriges facköversättarförening, SFÖ, en minikonferens i Lund där David och Cajsa närvarade. Temat för dagen var prissättning: Hur tar man som översättare betalt för sina tjänster i förhållande till tidsåtgång och texttyp? Man betonade att skillnader mellan texttyp, område, målgrupp, marknadssegment samt hur bråttom översättningen behövs leder till mycket olika prisbilder. Vi vill därför sträva efter att ta hänsyn till dessa faktorer för att kunna komma fram till rätt pris.

Sammantaget hade vi ett bra utbyte med våra översättarkollegor och hoppas att vi får tillfälle att träffas snart igen.

DSC_1205