Malmömingel, 6 mars 2013

Malmömingel, Malmö 6 mars 2013

David och Cajsa från Lund Translation Team besökte Malmöminglet i Swedbank Stadion den 6 mars 2013.

Eftersom minglet var mycket välbesökt och företagare från ett stort antal branscher deltog,  var den första tanken som slog oss att vi måste satsa på att ha fler medlemmar på plats nästa gång för att hinna prata med fler. De stora namnskyltarna med information om yrke och verksamhet som alla fick bära fungerade utmärkt och var till stor hjälp i sökandet efter potentiella framtida samarbetspartners.

Både David och Cajsa tyckte att minglet var en mycket lyckad tillställning och teamet ser fram emot att vara med nästa gång med fler representanter.